ପ୍ରିଜମ ନ୍ୟୁଜ ବ୍ୟୁରୋ: ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଖବରକାଗଜ। ନୂଆ ହେଉ କି ପୁରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।ଖବର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହେଉ ବା କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ଖବରକାଗଜର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ସର୍କଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କଣ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ସର୍କଲ ବିଷୟରେ କହିବୁ।

ଯଦି ଆପଣ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ୪ ଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦୁ ଦେଖି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡିକ ଅନାବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କହିବୁ।ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକର ତଳେ ଥିବା ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗୀନ ସର୍କଲ କିମ୍ବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡିକ CMYK ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି- C ଅର୍ଥ ସିଆନ୍ (ହାଲୁକା ଆକାଶ), M ର ଅର୍ଥ ମ୍ୟାଜେଣ୍ଟା (ମ୍ୟାଜେଣ୍ଟା), Y ର ଅର୍ଥ ହଳଦିଆ (ହଳଦିଆ) ଏବଂ K ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି (କଳା)। ଏହା ନିଜେ ରଙ୍ଗର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରକାଗଜର ମୁଦ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ଏହି ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରିତ ହୁଏ, ଏହି ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ରଖାଯାଏ । ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନଥାଇପାରେ। ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ କେବଳ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମୁଦ୍ରଣ କରିପାରିବ।ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ଜିବେଣି ଯେ, ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । CMYK ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରଣର ଶସ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ଟୋନର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରିଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କପି ଖବରକାଗଜ ଛପା ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇପାରନ୍ତି।